Pastors

Vladimir Monich
Vladimir MonichSenior Pastor
Michael Lavrentev
Michael LavrentevPastor
Volodymr Torchilo
Volodymr TorchiloPastor
Yuriy Serhiychuk
Yuriy SerhiychukPastor
Viktor Leonchik
Viktor LeonchikPastor

Deacons

Aleksay Monich
Aleksay MonichDeacon
Adam Blyshchik
Adam BlyshchikDeacon
Fedor Chegarnov
Fedor ChegarnovDeacon
Vladimir Linnik
Vladimir LinnikDeacon
Vasiliy Maslyanchuk
Vasiliy MaslyanchukDeacon
Viktor Dopolyuk
Viktor DopolyukDeacon - Missionary
Nikolay Tishkov
Nikolay TishkovDeacon
Volodymr Torchilo
Volodymr TorchiloDeacon
Andriy Tsukrenko
Andriy TsukrenkoDeacon
Grigoriy Uglyanitsa
Grigoriy UglyanitsaDeacon